דלג על בר עליון
בר עליון
דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על Calendar
Calendar

לוח אירועים

לכל האירועים
דלג על Banners
Banners
רישום לצהרונים
רישום לכיתה א'
רישום לגני הילדים
דלג על Banners
Banners
דו"ח לתושב
התנדבות
הרפורמה במחלקת הגבייה
הסדרי החנייה החדשים בעיר
חוגים ופעילויות לכל המשפחה
הקתדרה העממית
צהרוני my
הנחיות למניעת יתושים ונחשים
היכל התרבות

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר 

 

המידע המתפרסם באתר זה מיועד לשמש כלי עזר בידי המשתמשים, אולם הוא אינו מחייב ואינו בא במקום המידע הרשמי הנמסר על-ידי עובדי העירייה.

 

כל הזכויות באתר האינטרנט, על כל תכניו וכל המפורט בו, כפי שהם מעת לעת, שמורות לעיריית אור יהודה בלבד. אתר זה נועד לסייע ולשמש ככלי עזר למשתמש והמידע המופיע בו אינו בא כתחליף לעיון בחומר המצוי בידי העירייה ו/או למידע הנמסר על ידה, ואין בו כדי להטיל על עיריית אור יהודה ו/או על כל תאגיד מוניציפאלי ו/או על כל גוף אחר הקשור לעיריית אור יהודה חובה כלשהי כלפי המעיין ו/או כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.

 

עיריית אור יהודה ו/או תאגידים מוניציפאליים כלשהם ו/או גופים אחרים הקשורים לעיריית אור יהודה אינם אחראים לכל טעות או שיבוש, השמטה, תוספת, פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע המופיע באתר והנוסח המחייב הוא אך ורק הנוסח המקורי של המידע ( הוראת הדין, ההסכם, מסמכי המכרז, צו הארנונה וכיו"ב), כפי שהתפרסם ברשומות ו/או כפי שמופיע ברישומי העירייה ו/או בתיקים המצויים במשרדי עיריית אור יהודה ו/או אצל הגופים העירוניים האחרים המחזיקים במידע הנ"ל . במקרה של סתירה ו/או אי בהירות בין המידע המופיע באתר אינטרנט זה לבין המידע המצוי בידי העירייה ו/או שנמסר על ידה, יגבר האמור במסמכי העירייה ו/או ברישומיה.

 

 

אתר זה מכיל קישורים לאתרי אינטרנט שאינם מופעלים בידי עיריית אור יהודה, אלא בידי גורמים אחרים. קישורים אלה נועדו לנוחיות המשתמש בלבד. אין לעיריית אור יהודה כל שליטה על אתרי אינטרנט אלה, ואין היא נושאת באחריות לתכנים המופיעים בהם . אין בהכללת קישורים אלה באתר עיריית אור יהודה משום אישור לחומר המופיע בהם, ואין בהם כדי להעיד על קשר כלשהו עם מפעילי האתרים האמורים.

 

negishut icon עבור לתוכן העמוד