דלג על בר עליון
בר עליון

פרוטוקולים ישיבות מועצה לשנת 2013

  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 8 יום 26.12.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 7 יום 26.12.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 6 יום 26.12.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 5 יום 26.12.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 4 יום 26.12.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 3 יום 3.12.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 2 יום 3.12.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 1 יום 24.11.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 174 יום 11.11.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 173 יום 8.10.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 172 יום 3.9.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 171 יום 18.8.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 170 יום 11.8.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 169 יום 6.8.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 168 יום 10.7.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 167 יום 26.6.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 166 יום 26.6.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 165 יום 26.6.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 164 יום 26.6.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 163 יום 4.6.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 162 יום 21.5.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 161 יום 21.5.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 160 יום 7.5.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 159 יום 5.5.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 158 מיום 5.5.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 157 מיום 25.4.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 156 מיום 2.4.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 155 מיום 2.4.201
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 154 מיום 12.3.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 153 מיום 12.3.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 152 מיום 12.3.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 151 מיום 5.2.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 150 מיום 5.2.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 149 מיום 20.1.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין מס' 148 מיום 15.1.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין מס' 147 מיום 15.1.2013
  פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין מס' 146 מיום 8.1.2013
negishut icon עבור לתוכן העמוד