דלג על בר עליון
בר עליון

פרוטוקולים ישיבות מועצה לשנת 2014

  פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין מס' 34 מיום 28.12.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין מס' 33 מיום 28.12.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 32 מיום 28.12.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין מס' 31 מיום 28.12.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 30 מיום 2.12.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין מס' 29 מיום 2.11.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 28 מיום 7.10.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין מס' 27 מיום 7.10.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 26 מיום 7.10.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 25 מיום 2.9.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 24 מיום 2.9.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 23 מיום 13.7.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 22 מיום 13.7.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 21 מיום 18.6.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 20 מיום 18.6.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 19 מיום 18.6.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 18 מיום 18.6.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 17 מיום 8.5.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 16 מיום 8.5.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 15 מיום 1.4.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 14 מיום 1.4.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 13 מיום 4.3.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 12 מיום 10.2.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 11 מיום 10.2.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת לא מן המניין מס' 10 מיום 10.2.2014
  פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 9 מיום 4.2.2014
negishut icon עבור לתוכן העמוד