דלג על בר עליון
בר עליון

פרוטוקולים ישיבות מועצה לשנת 2017

  ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 30 מיום 4 בדצמבר 2017
  ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 29 מיום 4 בדצמבר 2017
  ישיבת מועצה מן המניין מס' 28 מיום 4 בדצמבר 2017
  ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 27 מיום 4 בדצמבר 2017
  ישיבת מועצה מן המניין מס' 26 מיום 6 בנובמבר 2017
  ישיבת מועצה מן המניין מס' 25 מיום 6 בנובמבר 2017
  ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 24 מיום 2 באוקטובר 2017
  ישיבת מועצה מן המניין מס' 23 מיום 2 באוקטובר 2017
  ישיבת מועצה מן המניין מס' 22 מיום 2 באוקטובר 2017
  ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 21 מיום 4 בספטמבר 2017
  ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 20 מיום 4 בספטמבר 2017
  ישיבת מועצה מן המניין מס' 19 מיום 4 בספטמבר 2017
  ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 18 מיום 10 באוגוסט 2017
  ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 17 מיום 26 ביוני 2017
  ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 16 מיום 26 ביוני 2017
  ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 15 מיום 26 ביוני 2017
  ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 14 מיום 26 ביוני 2017
  ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 13 מיום 5 ביוני 2017
  ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 12 מיום 5 ביוני 2017
  ישיבת מועצה מן המניין מס' 11 מיום 5 ביוני 2017
  ישיבת מועצה מן המניין מס' 10 מיום 8 במאי 2017
  ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 9 מיום 3 באפריל 2017
  ישיבת מועצה מן המניין מס' 8 מיום 3 באפריל 2017
  ישיבת מועצה מן המניין מס' 7 מיום 20 במרץ 2017
  ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 6 מיום 20 במרץ 2017
  ישיבת מועצה מן המניין מס' 5 מיום 6 במרץ 2017
  ישיבת מועצה מן המניין מס' 4 מיום 6 במרץ 2017
  ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 3 מיום 6 בפברואר 2017
  ישיבת מועצה מן המניין מס' 2 מיום 6 בפברואר 2017
  ישיבת מועצה לא מן המניין מס' 1 מיום 9 ינואר 2017
negishut icon עבור לתוכן העמוד