דלג על בר עליון
בר עליון

הנחיות לביצוע הוראת קבע לתשלום של ארנונה

1.                   יש להדפיס את טופס הוראת הקבע.

2.                   נא למלא במקומות המסומנים בצהוב זוהר כדלקמן:-

2.1               שם הבנק

2.2               שם הסניף ומספרו

2.3               כתובת הסניף

2.4               מספר חשבון בנק

2.5               מס' תעודת זהות (בחברה-מס' ח.פ.)

2.6               שם בעל החשבון כרשום בבנק

2.7               מספר חשבון משלם ומס' נכס – כפי הרשום בטופס החיוב התקופתי השוטף האחרון.

2.8               חתימת בעל החשבון כפי שהינו חותם בבנק.

 

3.                   יש להחתים את סניף הבנק שלך על גבי החלק התחתון, ולהעבירו כשהוא חתום ע"י הבנק למח' הגביה בעירייה – במסירה אישית או בדואר.

 

4.                   ביצוע התשלום התקופתי באמצעות הוראת הקבע, יופעל בתוך 60 יום ממועד מסירת אישור הבנק לידי מחלקת הגביה.

  טופס הוראת הקבע להורדה

ארנונה - מידע נוסף

negishut icon עבור לתוכן העמוד