דלג על בר עליון
בר עליון

אישור להעברת בעלות בלשכת רישום המקרקעין (טאבו)

 אישור להעברה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו)

לקבלת אישור להעברה בלשכת רישום המקרקעין (טאבו), יש לפעול עפ"י הנחיות אלה: 

← תשלום במזומן בלבד של כל החובות לעירייה עד למועד תוקפה של התעודה המבוקשת.
← תשלום אגרה בגין הנפקת האישור.
← המצאת המסמכים הבאים:
← העתק חוזה מכר מלא, הכולל תאריך מדויק של מסירת החזקה
← צילום תעודת זהות של הקונה.

 

 הנחיות למבקשי אישור לטאבו

להלן המסמכים שיש להמציא לאגף הגבייה לשם השלמת הליך קבלת אישור לטאבו:

למגורים ולעסק
← צילום חוזה מכר/חכירה הכולל תאריך מדויק של מסירת החזקה.
← צילום חוזה שכירות לתקופה הנוכחית במידה והנכס מושכר.

למגרש/ צו בית משותף
← צילום חוזה מכר/ רכישה/ הסכם קומבינציה.

למבקשי העברת בעלות עפ"י צו ירושה 
← צו ירושה חתום ע"י בית משפט קיום צוואה.
← מכתב המאשר על שם מי להעביר את חיובי הארנונה.
← נסח טאבו או רישום זכויות בחב' המשכנת או חוזה חכירה במנהל מקרקעי ישראל, מעודכנים.

למבקשי העברת בעלות עפ"י תצהירים או הסכם מותנה/גירושין
← תצהיר חתום על ידי המעביר ועו"ד (עם תמורה או ללא תמורה).
← תצהיר חתום על ידי המקבל ועו"ד ( עם תמורה או ללא תמורה).
← הסכם גירושין חתום על ידי בית משפט ותעודת גירושין.
← מכתב או הסכם מתנה המאשר על שם מי יש להעביר את הארנונה.
← נסח טאבו או רישום זכויות בחב' המשכנת או חוזה חכירה במנהל מקרקעי ישראל, מעודכנים.


 

 בקשות על ידי כונסי נכסים

← צילום חוזה מכר/ רכישה.
← נסח טאבו או רישום זכויות בחב' המשכנת או חוזה חכירה במנהל מקרקעי ישראל, מעודכנים.
← צו מינוי ככונס הנכסים החתום על ידי בית משפט.
← אישור חתום על ידי הוצאה לפועל על מכירת הנכס.

negishut icon עבור לתוכן העמוד