דלג על בר עליון
בר עליון

אגרת שילוט

לפני הצבת שלט יש להגיש בקשה למחלקת רישוי עסקים, ולשלם את אגרת השילוט שנקבעה.

ניתן לשלם באמצעות האינטרנט, במזומן, בכרטיס אשראי או בהמחאות.


 כללי

מחלקת הגבייה מטפלת בחיוב ובגביית אגרות שילוט.

                   

בקשות לקבלת רישיון לשילוט יש להגיש למחלקת רישוי עסקים בעירייה.

לאחר אישור הבקשה וקביעת תנאיה יימסר למבקש פירוט השלטים שאושרו ומידותיהם וכן שובר לתשלום האגרה.

הרישיון יהיה בר תוקף רק לאחר תשלום אגרת השילוט והטבעת חותמת הקופה המאשרת.

בעל עסק המקבל דרישה להסרת שלט, יגיע למחלקת הגבייה בעירייה (תחום עסקים), כדי לקבל מידע בדבר האפשרויות לתשלום החוב או לתיקון השלט בהתאם לקריטריונים.

הוצאות ההסרה יחולו על בעל השלט.

כל נזק שייגרם עקב ההסרה, יהיה באחריות בעל השלט ועל חשבונו.

 אמצעי תשלום

1. באמצעות אתר PAYBILL - שירות תשלומים עירוני. 

2. תשלום במזומן או בכרטיס אשראי:

  • בסניפי הבנקים השונים
  • בבנק הדואר בסניף אור יהודה או בכל הסניפים בארץ
  • בטלפון 072-2755419.
  • ברשות האכיפה, רחוב יוני נתניהו 5, אור יהודה. טלפון: 03-5388885.


3. תשלום בהמחאות:

    • במשרדי מחלקת הגבייה בעירייה
    • במשרדי רשות האכיפה, רחוב יוני נתניהו 5, אור יהודה.


 הסדר חוב

ניתן להסדיר חוב על ידי פריסתו לתשלומים

:

  • במשרדי מחלקת הגבייה בעירייה

  • במשרדי רשות האכיפה, רחוב יוני נתניהו 5, אור יהודה

  הודעה על הסדר חדילה בעניין חיוב אגרת שילוט - טרם הגשת תובענה ייצוגית
negishut icon עבור לתוכן העמוד