דלג על בר עליון
בר עליון

הנחיות למילוי טופס הרשאה להוראת קבע לתשלום תקופתי של ארנונה

הנחיות למילוי הטופס

 

1.                   נא להדפיס את טופס הוראת הקבע

2.                   נא למלא כמבוקש במקומות המסומנים בצהוב זוהר כדלקמן:

2.1               שם הבנק

2.2               שם הסניף ומספרו

2.3               כתובת הסניף

2.4               מספר חשבון הבנק

2.5               מס' תעודת זהות (בחברה מס' ח.פ.)

2.6               שם בעל החשבון כרשום בבנק

2.7               מספר חשבון משלם ומס' נכס – כפי הרשום בטופס החיוב התקופתי השוטף האחרון

2.8               חתימת בעל החשבון, כפי שהוא חותם בבנק.

 

3.                   נא להחתים את סניף הבנק על גבי החלק התחתון של הטופס ולהעבירו למחלקת הגבייה בעירייה במסירה אישית או בדואר.

 

4.                   ביצוע התשלום התקופתי באמצעות הוראת הקבע יופעל בתוך 60 יום ממועד מסירת אישור הבנק לידי מחלקת הגבייה.

 

 

 לחצו להורדת הטופס

 
המחשה של הטופס

 

  לחצו להוריד את הטופס המוצג

תשלום אגרות - מידע נוסף

negishut icon עבור לתוכן העמוד