דלג על בר עליון
בר עליון

הודעה לפי סעיף 149 (1) לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965

                                                                                                ‏כ'/אב/תשס"ט

                                                                                                ‏10 אוגוסט 2009

 

                       הוועדה המקומית לתכנון ובנייה אור-יהודה אזור

 

 

 

הודעה לפי סעיף 149 (1)

לחוק התכנון והבנייה תשכ"ה 1965

 

 

בהתאם לסעיף 149 הרינו מודיעים בזה כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה אור-יהודה – אזור בקשה להיתר בניה הכוללת את ההקלה הבאה:

 

ניוד זכויות בנייה בשיעור 21.99 מ"ר מהקומות העליונות  לקומת הקרקע של קוטג' דו קומתי והגדלת התכסית מ- 120 מ"ר (המותרים לפי התכנית שחלה על המגרש) ל- 141.99 מ"ר.

 

בגוש: 7210 חלקות: 155 + 156 (חלק)  רח'  בן פורת  (לפנים: ההגנה) 13, אור יהודה.

 

כל מי שיש לו התנגדות לבקשה הנ"ל, רשאי להגיש את התנגדותו המנומקת לוועדה המקומית לתכנון ובנייה אור-יהודה  - אזור רח' אליהו סעדון 122 אור-יהודה, ולציין כתובתו המדויקת, טלפון ומספר תעודת זהות.

 

ההתנגדויות תתקבלנה במשך 14 ימים מתאריך פרסום מודעה זו ותובאנה לדיון בפני הוועדה הנ"ל.

 

 

 

 

 

 

שלומית דוטן

                                                                                    יו"ר הועדה לתכנון ובנייה

                                                                                             אור-יהודה אזור

 

הודעות לציבור בנושאים הנדסיים - מידע נוסף

negishut icon עבור לתוכן העמוד