מסע ההכפשות והשקרים - תגובה לבלוג בנושא השינוי בחינוך

מסע ההכפשות והשקרים, המתפרסמים לאחרונה (שיכול להזין כלי תקשורת צהובים בלבד), ראוי שיפסק!

 

להלן תגובתנו לפרסום האחרון בבלוג:

1.                  העובדות הנכונות

העובדות, שפורסמו ע"י קבוצת הורים, חסרות שחר ומטרתן להטעות את ההורים והתלמידים לצורך עשיית הון אישי, ציבורי ופוליטי.

כדי להסיר ספק, ברצוננו להבהיר, תוך ציון העובדות הנכונות:

א.       לא חל כל שינוי במדיניות העירייה לגבי המעבר מכיתה ט' לכיתה י'. אין בכוונת העירייה "לכלוא" אף תלמיד במעבר לכיתה י'.

אחת ממטרותיה המרכזיות של התוכנית היא להשביח את המערכת ולהגביר את שביעות הרצון של התלמידים וההורים וכך, להפוך את תיכון פרקאוף לאטרקטיבי יותר.

התכנית תפעל ביתר שאת לשיפור החטיבה העליונה, להגדלת מספר מקצועות הבחירה, ההעשרה ומסלולי הלימוד ולתיגבור הפעילות החברתית והערכית.

אנו משוכנעים, שכתוצאה מתהליכים פדגוגיים והזרמת משאבים נוספים, שיסייעו לקדם ולשפר את המערכת, יותר תלמידים יעדיפו לבחור מרצונם החופשי להמשיך ללמוד בתיכון פרקאוף, כרצף שש שנתי.  

ב.       כוונת העירייה למנוע נשירה של תלמידים ממערכת החינוך העירונית ולהשיב את הנושרים לספסל הלימודים, בכך מושקעים משאבים ניכרים.

ג.       תלמידי חטיבות הביניים לומדים וימשיכו ללמוד את כל מקצועות הליבה ומעבר לכך, עפ"י תוכנית הלימודים הרשמית והמחייבת של משרד החינוך, כמו ביתר חטיבות הביניים.

בניגוד לנכתב בבלוג, אף מקצוע חובה לא יחסר לאף תלמיד!

יתר על כן, תינתן לתלמידים תוספת שעות לימוד מתקציב נוסף, שמושקע ע"י העירייה, משרד החינוך, רשת אורט ומקורות נוספים.

ד.       "שיטת הבתים" כבר כאן, לטענת כותבי הבלוג - האמנם? שיטת הבתים אינה מהווה חלק מהתכנית.

 

2.                  ההסכם בין רשת אורט והעירייה

הסכם זה זהה להסכם, שנחתם בין רשת אורט לבין 45 רשויות מקומיות ועיריות, להפעלה של 80 בתי"ס בכל רחבי הארץ.

 

מעגל הקסמים בחינוך, שהיה נחלת אור יהודה במשך 50 שנה – חייב להיפסק והוא ייפסק!

 

ילדינו ראויים לטוב ביותר ואנו נחושים להעניק להם מכל טוב כבר בשנת הלימודים הקרובה!

 

תמר חכימי                                                                                              דוד יוסף

מנהלת אגף החינוך                                                                                    ראש העירייה

 

negishut icon עבור לתוכן העמוד