דלג על בר עליון
בר עליון

שינויים בקבלת קהל במחלקת ההנדסה

15/06/2016 12:00
שינויים בקבלת קהל במחלקת ההנדסה

הודעה לציבור הפונים למדור ההנדסה:


בימים אלו עוברת מחלקת רישוי ובניה שיפוצים.
עובדי המחלקה יושבים זמנית במחלקת פיקוח על הבניה בקומת הכניסה.
המחלקה תעבוד באופן חלקי ללא נגישות לארכיון, בנוהל הבא:
א. מידע תכנוני יינתן רק לפי הנתונים שבמאגר הממוחשב.
ב. לא יינתנו העתקי מסמכים הקיימים בארכיב
      לבירור :03-5388125/108

במחלקה לאגרות והיטלים:
קבלת אישור העברת נכסים מסוימים בטאבו עשויה להתעכב עד שייפתח הארכיון החדש.

negishut icon עבור לתוכן העמוד