ביקור סדיר


כללי


מערך הביקור הסדיר ומניעת הנשירה פועל מתוקף חוק לימוד חובה ומדיניות משרד החינוך באשר לעיקרון ההמשכיות, רצף ההתמדה וביסוס ההישגים מגן הילדים ועד תום כיתה י'ב. פעילות זו נשענת על תשתית של ערכי ליבה הומניסטיים: צדק, שוויון הזדמנויות, אחריות ומחויבות אישית לכל ילד, תוך שימת דגש על הפרט, הגשמה עצמית ומצוינות כערכים מרכזיים.

מערך הביקור הסדיר ומניעת הנשירה פועל לאיתור מוקדם של תלמידים בסכנת נשירה ולמניעת נשירת תלמידים בסיכון. הוא יוזם תכניות טיפוליות המונעות ומצמצמות את ממדי הנשירה ומבצע בקרה ודיווח על הנשירה הגלויה והסמויה.פעילות המחלקה


1. מניעת נשירת תלמידים מבתי הספר
← ביקורים שוטפים בכל בתי הספר ומעקב אחרי הביקור הסדיר.
← קשר רצוף עם המורים והצוות הבין-מקצועי של בית הספר עם גורמים טיפוליים מחוץ לבית הספר.
←  ביקורי בית ושיחות עם התלמידים וההורים.
← מציאת מסגרת חלופית מתאימה לתלמיד (לאחר מיצוי כל האפשרויות הקיימות בישוב) ומעקב אחר שילובו בה.
← תמיכה בתלמידים – שילובם במועדוניות.
← הפעלת חונכים לתלמידים.
← הפעלת חוק לימוד חובה – הכנה לתביעה משפטית.
← השתתפות בוועדות השמה וועדות החלטה.


2.  טיפול בתלמידים שנשרו ממערכת החינוך
← איתור תלמידים שנשרו ממערכת החינוך.
← שילוב נושרים בבתי ספר חלופיים מתאימים – ומעקב אחר שילובם.
← הפנייה למסגרות טיפוליות, קידום נוער, יחידה לנערה במצוקה.


3. הפעלת המועדוניות
באור יהודה פועלות שבע מועדוניות. חמש מועדוניות משפחתיות בכל מועדונית 15 תלמידים, הצוות כולל מדריכה ואם בית. 
שתי מועדוניות "קדימה" בניהול עמותת "לכ", מועדונית בוגרים ובה 80 תלמידים, מועדונית צעירים ובה 40 תלמידים.

← מיון ושיבוץ ילדים במועדוניות. 
← שיפור תפקודי הצוותים במועדוניות.
← פיקוח על פעילויות שוטפות במועדוניות.
← השתלמויות לצוותי המועדוניות.
← הפעלת חוגים לילדי המועדוניות.

 


 

יצירת קשר


073-3388301   

073-3388308

073-3388307

negishut icon עבור לתוכן העמוד