גנים ירוקים

הטמעת ערכי החינוך הסביבתי בתהליך רב שנתי
גנים ירוקים (הגדל)


מטרתה של התוכנית להטמיע  את ערכי החינוך הסביבתי בתהליך רב שנתי של לקיחת אחריות על עתיד הטבע והסביבה ברמה המקומית כבר בגיל הרך.
באמצעות הגברת המודעות של הגננות כאזרחיות העולם תוך אספקת מידע, רעיונות, כלים וחומרי למידה נוספים, מנחילים לדור הצעיר חינוך ערכי לשמירה על הסביבה כחלק משגרת חיים.

טיפוח התרבות הסביבתית והתנהגות המבוססת על תפיסת עולם מקיימת מתמקדת בפעולות להפחתת צריכה של חשמל, נייר ומים, הפרדת פסולת לצרכי מחזור, הכנת פינות האכלה לציפורים לשם שמירה על מגוון המינים ועוד ומקדמת את הילדים כסוכני שינוי בקהילה.

negishut icon עבור לתוכן העמוד