חושבים שפה

חושבים שפה (הגדל)


כללי

התפתחות אוריינית ורכישת המיומנויות הנדרשות לקראת קריאה וכתיבה, אינם תהליכים המתרחשים מעצמם. במיוחד נכון הדבר כאשר מדובר בילדים ממצב סוציו-אקונומי נמוך, שכבר צברו פערים מהותיים בנושאי השפה, החשיפה לספרים ואוצר המילים.

ממצאי מחקרים מעידים כי תכניות התערבות בתחום השפתי בגיל הגן קשורות קשר ישיר להצלחה בקריאה, בכתיבה ובהבנת הנקרא בגילאים המאוחרים יותר.
התכנית מופעלת בגני הילדים בליווי והנחיה של צוות ממכון חדד.מטרות

לילדים - הקניית מיומנויות קוגנטיביות ומטה-קוגנטיביות המהוות בסיס לרכישת הקריאה והכתיבה (ולחיים בכלל), פיתוח תפקודים ניהוליים, פיתוח היכולות הלשוניות, עבודה בעקבות ספרים ועידוד הקריאה, העשרת השפה ואוצר המילים ופיתוח תהליכי קריאה וכתיבה.

לגננות - העצמה בהבנת תהליכי הלמידה, בניית תכנית שנתית כללית, מתן כלים למיפוי יכולותיהם וצרכיהם של הילדים השונים והתאמת תכנית הלימודים לצרכים אלו, העלאת המודעות לתפקידן כמפתחות יכולות חשיבה מטה-קוגניטיבית ותפקודים ניהוליים אצל הילדים.

להורים - העלאת מודעות ההורים לתפקידם כמפתחי יכולות השפה והחשיבה של ילדיהם, העצמת הורי הילדים ומתן כלים יישומיים לפיתוח יכולות השפה והחשיבה של הילדים במסגרת הבית.התוכנית מתמקדת בארבעה תחומים מרכזיים

• פיתוח מודעות לשונית - פונולוגיה, מורפולוגיה, מילון, תחביר, פרגמטיקה, ידע אותיות, ניצני כתיבה וקריאה, העשרת השפה ואוצר המילים, פיתוח יכולות נרטיביות, חשיבות הספר ועידוד קריאה.
•  פיתוח מיומנויות קוגניטיביות - רצף, מיון, השוואה, הכללה, אנלוגיות, הסקת מסקנות, איתור פרטים ואיסוף נתונים.
•  פיתוח מיומנויות מטה קוגניטיביות - הגדרת מטרה, ארגון, שלבי עבודה, תכנון, בקרה ותפקודים ניהוליים.
•  הוראה יעילה - העצמת הגננת בהבנת תהליכי למידה, יישום מרכיבי ההוראה היעילה בתהליך הלמידה, ארגון וקביעת מטרות ללמידה בדגש על עבודה בקבוצות קטנות, מתן כלים למיפוי יכולותיהם וצרכיהם של הילדים השונים והתאמת תכנית הלימודים לצרכים אלו.אופן ביצוע התוכנית

הצבת יעדים מדידים ואבני דרך
- בתחילת השנה, במהלכה ובסופה נערכים מבדקים בתחומי השפה והחשיבה לכל ילד ונבנית תכנית המותאמת לממצאי האבחון באופן אישי וקבוצתי.
מפגשי הדגמה (מודלינג) - במסגרת ה"מליאה", במסגרת קבוצה קטנה ובאופן אינדיבידואלי.
הדרכה לגננות - הגננות מקבלות הדרכה אישית, אחת לשבוע, במסגרתה נלמדים העקרונות, יוצרים מערכים המותאמים לכל הגן ולילדים ספציפיים.
עבודה עם קבוצות ילדים - עבודה עם ילדים מתקשים ומתקדמים, בשיתוף הגננת, במטרה להתאים את דרך הלימוד לילד הספציפי במסגרת הכללית.
הדרכה להורים - במפגשי ההדרכה להורים, המתקיימים בשעות הערב, בנושאי שפה וחשיבה מוסברים תהליכי הלמידה של הילדים וניתנים כלים להמשך פיתוח היכולות במסגרת הביתית, תוך הדגשת תפקידו החשוב של ההורה כמקדם יכולות אלו.

negishut icon עבור לתוכן העמוד