מיל"ת - מסגרות יום לימודיות ותכניות תוספתיות

השלמת תכנית הלימודים הבית ספרית, פעילויות להעשרה וטיפול פרטני בתלמידים בעלי ליקויי למידה ופעילויות חברתיות להעצמת תלמידים בעלי קשיים רגשיים והתפתחותייםתוספתיות
מיל"ת - מסגרות יום לימודיות ותכניות תוספתיות (הגדל)

השלמת תכנית לימודים בית ספרית
 
התכנית מופעלת על ידי העמותה לתפנית בחינוך ומסובסדת ע"י העירייה ומשרד החינוך.

התכנית פועלת במספר מוסדות חינוך בתום יום הלימודים, וכוללת תכנים לימודיים להשלמת תכנית הלימודים הבית ספרית, פעילויות להעשרה ופעילויות חברתיות להעצמת תלמידים.

אגף החינוך והנהלות בתי הספר שותפים פעילים בהתוויית תכניות הלימוד והפיקוח על הפעלתן בבתי הספר.

הלימודים מתבצעים בקבוצות קטנות של כ- 15 תלמידים.
הקבוצות הקטנות מאפשרות להקנות ולחזק את הלמידה במקצועות השפה העברית והמתמטיקה ולשפר את הישגיהם של התלמידים המשתתפים בתכנית.

negishut icon עבור לתוכן העמוד