ניתוח ועיצוב התנהגות

איתור תלמידים שהתנהגותם מעלה ספק לגבי המשך לימודיהם בחינוך הרגיל, והפעלת תכנית התערבות שתביא לשינוי הנדרש
ניתוח ועיצוב התנהגות (הגדל)

כללי

בשנת תשע"ד נפתחה באור יהודה תכנית "ניתוח-התנהגות" שבמסגרתה שולבו מנתחות התנהגות בחמישה בתי ספר יסודיים : אהוד מנור, אלונים, הדרים, סביונים ושיזף.

מטרת התכנית היא לאתר תלמידים שהתנהגותם מעלה ספק לגבי המשך לימודיהם בחינוך הרגיל, ולהפעיל תכנית התערבות שתביא לשינוי הנדרש. במידת הצורך התכנית מיושמת לגבי כל הכיתה שבה התנהגותם של התלמידים אינו מאפשר המשך לימוד וחינוך כראוי.אופן יישום התוכנית

את התכנית מובילות מנתחות התנהגות שלהן התמחות וניסיון בשיפור התנהגות תלמידים ובני נוער ובקידום כישורי המורה לניווט הכיתה. את עבודתן הן מבססות על עקרונות הגישה ההתנהגותית, המכונה "ניתוח התנהגות יישומי".

מנהלות בתי הספר והיועצות מאתרות ומזהות את התלמידים והכיתות לגביהם נדרשת התערבות. מנתחות ההתנהגות מבצעות איסוף מידע, כולל תצפיות, ומגישות ניתוח מצב והצעה לתכנית התערבות.

צוות בית הספר הוא המבצע את תכניות השינוי והילדים אינם מקבלים טיפול יחידני ממנתחת ההתנהגות. לכן כל הצלחה בישום תכנית מהווה גם למידה והעצמה לצוות ביכולת להתמודד עם אתגרים ותלמידים נוספים.

מנתחת ההתנהגות נותנת תמיכה מתמשכת לצוות החינוכי, מחנכת ומורות מקצועיות, כדי לוודא יישום נכון של תכנית השינוי.
במהלך שנה זו השקיעו מנתחות ההתנהגות 6 שעות שבועיות בכל בית ספר, בשני ביקורים שבועיים.

במהלך השנה הופעלו גם תכניות יחידניות וגם התערבויות כיתתיות, וברובם ניכרות תוצאות טובות ושיפור ניכר בהתנהגות הכיתה ו/או התלמיד המטופל.
למנתחות ההתנהגות ניתן יעוץ על ידי מר מיכאל בן צבי, מנתח התנהגות מוסמך, כדי להבטיח עמידה ביעדים מקצועיים ועבודה בקבוצת תמיכה. 

 

negishut icon עבור לתוכן העמוד