חושבים שפה בבתי הספר

התכנית פועלת משנת תש"ע, בשנת הלימודים תשע"ד תפעל בשכבות א'-ד' בכל בתי הספר היסודיים בעיר.
מימון התכנית כולה ע"י עיריית אור יהודה.
חושבים שפה בבתי הספר (הגדל)

רציונל

 

← בעשור האחרון, עקב חקיקה ואתגרים סוציאליים שונים, הרכבן של כיתות הלימוד הפך מגוון יותר.
← הכיתות הטרוגניות ומתאפיינות בפערים משמעותיים בין הלומדים השונים בכיתה. תחום מרכזי בו בולט פער זה בין הילדים השונים הוא תחום האוריינות והקניית הקריאה והכתיבה. ביסוס לכך ניתן ללמוד מניתוח ממצאי המבחנים הבינלאומיים (PIZA, 2010).
← מן המורה בכיתה נדרשת היכולת להתאים את כלי ההוראה בהם הוא משתמש ולהביא כל לומד למיצוי יכולותיו באופן המיטבי ובכך להפחית את הפערים בין הלומדים השונים בכיתה.
← בשנים האחרונות הצטבר חומר מחקרי המדגיש את חשיבות איכות ההוראה כגורם המשפיע על הצלחה ברכישת הקריאה, פיתוח יכולות למידה עצמאית (Self-Regulation Learning), גמישות חשיבתית והתפתחות הרגשית.

התכנית מתייחסת להקניית תהליכים הקשורים לקריאה ולכתיבה בשילוב התייחסות לאיכות ההוראה בכיתה. בבסיס התכנית עומדים עקרונות ההוראה היעילה, פיתוח מיומנויות חשיבה, פיתוח מיומנויות שפתיות לצד שכלול יכולת התכנון והבקרה לפני, תוך כדי ואחרי ביצוע משימה.

התכנית פועלת בשיתוף מלא עם צוות ההדרכה והפיקוח מטעם משרד החינוך ועם אגף החינוך העירוני.
 התכנית מתמקדת בארבעה תחומים מרכזיים:

פיתוח מודעות לשונית-
פונולוגיה, מורפולוגיה, מילון, תחביר, פרגמטיקה, ידע אותיות, פיתוח תהליכי כתיבה וקריאה, העשרת השפה ואוצר המילים, עידוד קריאת ספרים, פיתוח תהליכי הבנת הנקרא.
 פיתוח מיומנויות חשיבה -
רצף, מיון, השוואה, הכללה, אנלוגיות, הסקת מסקנות, איתור פרטים ואיסוף נתונים.
פיתוח מיומנויות מטה קוגניטיביות (חשיבה על חשיבה) -
הגדרת מטרה, ארגון, שלבי עבודה, תכנון, ויסות התנהגות, הערכה, בקרה ותפקודים ניהוליים.
הוראה יעילה-
העצמת המורה בהבנת תהליכי למידה, יישום מרכיבי ההוראה היעילה בתהליך הלמידה, ארגון וקביעת מטרות ללמידה בדגש על עבודה דיפרנציאלית, מתן כלים למיפוי יכולותיהם וצרכיהם של הילדים השונים והתאמת תכנית הלימודים לצרכים אלו.
מטרות התכנית
העצמת הידע המקצועי של המורים והקניית כלים להוראת הקריאה, הכתיבה ומיומנויות שפתיות.
הקניית כלים להעשרת האינטראקציה היעילה בין המורה לתלמיד.
פיתוח יכולות שפתיות ולשוניות בקרב התלמידים.
טיפוח יכולות החשיבה ופיתוח התפקודים הניהוליים של הלומדים.
מטרת על:
פיתוח לומד עצמאי, בעל כשרי למידה מפותחים המסייעים לו בהתמודדות יעילה בסיטואציות מחיי היום יום ובלמידה.
צוות התכנית
ליווי אקדמי - פרופ' רחל שיף, מנהלת אקדמית, מפתחת תכנית ההתערבות.
צוות מדריכות - בעלות תואר שני בלקויות למידה, בעלות הכשרה כמאבחנות דידקטיות ומומחיות להוראה מתקנת. מרצות במוסדות להכשרת מורים ובחלקן מדריכות מטעם מחוזות שונים במשרד החינוך.
צוות מורות להוראה מתקנת - בעלות תואר שני בלקויות למידה וניסיון רב בהוראה לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. בעלות הכשרה כמאבחנות דידקטיות. עובדות במסגרות חינוכיות שונות נוספות.
אופן ההתערבות
צוות ההוראה:
השתלמות מלווה בה נלמדים תכנים תיאורטיים ומעשיים להעצמת חשיבות תהליכי הוראה- למידה וייעולם ותפקידו של המורה כמוביל תהליכי שינוי וכן, בתחומי השפה והחשיבה.
שעת הדרכה שבועית בצוותים לצורך יישום תכני ההתערבות והתאמתם לצרכי הלומדים בכיתה וצוות ההוראה.

שיעור מודלינג שבועי בו מיושמים הלכה למעשה תכני ההדרכה. למורה הזדמנות לצפות וכן, ליישם בעצמה ולקבל משוב בזמן אמת.

התלמידים:
שיעור שבועי לכלל הכיתה המועבר על ידי המדריכה - למידת תכנים שפתיים תוך פיתוח מכוון ומתמיד של התפקודים הניהוליים בקרב הלומדים.
תכנית התערבות לתלמידים מצטיינים - פיתוח מיומנויות חשיבה מסדר גבוה וחיבורן למיומנויות הבנה ושפה. מועברת על ידי המחנכת, בהדרכה וליווי, בשעות "אופק חדש".
שיעורי הוראה מתקנת לילדים בעלי צרכים מיוחדים והישגים נמוכים. תכנית ייחודית להקניית קריאה, כתיבה ופיתוח תפקודים ניהוליים לסיוע בתהליכי למידה. מועברת על ידי מורות מומחיות בהוראה מתקנת בשיתוף עם מחנכת הכיתה.
תכנית העשרה לילדים בעלי הישגים טובים.
לסיכום:
תכנית "חושבים שפה" משלבת:
תכנים דידקטיים בתחומי השפה.
עקרונות לפיתוח חשיבה וכשרי למידה.
שיפור האינטראקציה הלימודית בכיתה דרך עקרונות התיווך היעיל וההוראה היעילה.

 

negishut icon עבור לתוכן העמוד