הוראת אנגלית

הוראת אנגלית (הגדל)


כללי

עיריית אור יהודה, אגף החינוך בשיתוף עם הפיקוח על הוראת האנגלית של משרד החינוך שמו להם למטרה לקדם את התלמידים בכתות ד'-ה' בתחום האנגלית.

הדר גיל - מרכז להוראת אנגלית והדרכת מורים נבחר כגוף מסייע להשגת מטרה זו.דרכי פעולה

 

← מיפוי מידת השליטה בשפה אנגלית של כל התלמידים בבתי הספר היסודיים בעיר על מנת לקבל תמונה מצב ובהתאמה לכך לבנות תכנית עבודה.
← ישיבת הערכה, בכל בית ספר, בשיתוף צוות אנגלית וההנהלה לניתוח המיפויים ולבניית תכנית עבודה מותאמת ברמה השכבתית, ברמה הכיתתית, ברמת הקבוצה וברמת הפרט.
← ביצוע הערכה מעצבת לאורך כל התהליך למדידת התקדמות התלמידים ולבניית תכנית עבודה מותאמת. 

תרומת התוכנית ללימודי האנגלית בבית הספר


← הבניית מסגרת אחידה ללימוד השפה האנגלית, תוך התייחסות כוללת למערך הלמידה הבית ספרי, הישגיו וחולשותיו. התכנית משתלבת עם צוות ההוראה והפיקוח, ובונה יחד עמם תכנית משותפת הממצה את מיטב משאבי ההוראה.
← שיפור הישגי התלמידים והעלאת הרמה הבית ספרית בלימודי האנגלית.
← מיצוי יכולותיו הייחודיות של כל תלמיד ותלמיד על ידי עבודה בקבוצות.
← העלאת זמן הלימוד האפקטיבי בכיתה בשל חלוקת הנטל בטיפול בתלמידים החלשים והבינוניים.
← שילוב התלמידים במסגרות הלימודיות ובחומר הנלמד בכיתה.בבסיס שיטת העבודה של התכנית ניצבת תשומת הלב האישית הניתנת לכל תלמיד, מתוך הכרה כי התאמת תכנית דיפרנציאלית וייחודית תבטיח את התקדמות התלמיד בתהליך הלמידה ותביא למימוש יכולותיו.

התכנית פועלת על פי מתודולוגיות למידה שונות להוראת האנגלית כשפה זרה. ריבוי שיטות העבודה בכיתה מול התלמידים מאפשר שימת דגש ומתן מענה לכל תלמיד, תוך התייחסות לשונות בין התלמידים ולשונות בין צוותי ההוראה.

ייחודה של תוכנית הוראת האנגלית הוא בפיתוח עצמאי של חומרי הלמידה הנדרשים לצורך הדרכת והפעלת התכנית. בפיתוח חומרי הלמידה נעשה שימוש בחידושים וברעיונות של חומרים ושיטות המיובאים מתחום הוראת האנגלית בעולם. רמתם הגבוהה של חומרי הלמידה בשילוב צוות תפעולי איכותי אחראים להשגת התוצאות הנדרשות.

התכנית מלווה, כאמור, בתהליך הערכה מקצועי ויעיל. ההערכה מתבצעת בכל שלבי התוכנית: שלב התכנון, מימוש הלמידה ובחינת התוצאות. תכנית ההערכה משתמשת בגישות מקובלות, טכניקות וידע אקדמי כדי לבצע הערכה באופן שיטתי וכדי לשפר את התכנון, המימוש והאפקטיביות של התכנית.

תהליך ניטור הפרויקטים כולל ביקורים בתכנית ושיח שוטף עם מנהלי בית הספר וצוות הוראת האנגלית. כמו כן מתקיים קשר ישיר עם הפיקוח על הוראת האנגלית ואגף החינוך בעירייה.


negishut icon עבור לתוכן העמוד