מפתח הל"ב

שעת חינוך בבתי הספר היסודיים
מפתח הל"ב (הגדל)

כללי

תכנית "מפתח הל"ב" מתמקדת בעידוד ההתנהגות היום יומית לאורם של ערכים, מטפחת מיומנויות חברתיות של סולידאריות, כבוד, נתינה, מעורבות חברתית, אכפתיות וערבות הדדית ומזמנת ללומדים התנסויות בחיבור למעגלי הליבה החברתית-ערכית בהלימה לגיל: מעגל קשרי פרט-קבוצה, מעגל החיים הכיתתי (תורנות, ועדות כיתתיות ועוד), מעגל החיים הבית-ספרי (הכיתה כוועדה, ועדה בית-ספרית, שגרירי "מפתח הל"ב", פורום שכבתי/בית-ספרי, הנהגות תלמידים ועוד), מעגל הקהילתי (במשפחה, בשכונה, בקהילה, בעיר/יישוב) ומעגל החיים הלאומי - נקודות ציון בלוח השנה.

התכנית כוללת מסגרות נוספות לטיפוח אורח חיים חברתי כגון: "מפגשים מלב אל לב" שיח רגשי, חברתי וערכי בין מחנך לבין קבוצת תלמידים קטנה, שיתוף ההורים ויצירת שפה ערכית משותפת עם הקהילה.


בבתי הספר באור יהודה נלמדת תכנית מפתח הל"ב במסגרת שעת חינוך "בוקר אור" באופן קבוע בימי ראשון ופועלים לאורם של ערכים במסגרות השונות:


שגרירי מפתח הל"ב

המעודדים את התלמידים לגלות מעורבות חברתית ולפעול כשגרירים בבית ספרם ליישום ערכי מפתח הל"ב.


ילדי המחוז פותחים שער לערכי מפתח הל"ב
יוזמה מחוזית שבמסגרתה מארחים ומתארחים תלמידי בתי הספר ופועלים במסגרת סדנאות ומעגלי שיח סביב ערכי מפתח הל"ב. היוזמה מהווה "גשר " לקשר בין התלמידים ומזמנת שיח מפרה בניהם סביב הערכים הנלמדים. ביוזמה זו פעילים ההורים כשותפים לתהליך.


בוחרים ערך כדרך
פרויקט רשותי ייחודי שבמסגרתו ההורים והתלמידים בחרו את ערך ה"כבוד" כערך מוביל ובזיקה אליו הופעלה היוזמה המחוזית.


תפקיד לכל תלמיד
תכנית לטיפוח מעורבות חברתית ומאפשרת לתלמידים להתנסות במילוי תפקיד בכיתה, בוועדות הבית ספריות ובמנהיגויות התלמידים. בשנת הלימודים הנוכחית בפעילות ייחודית "ילדים למען ילדים" מנהיגות התלמידים פעלה לאיתור צרכים חברתיים של תלמידים במסגרת האקלים החברתי הערכי על מנת לסייע בפתרון בעיות מהווי בית הספר ויצירת קבוצות חברתיות הפועלות לעידוד וחיזוק הקשר בין התלמידים.

 

negishut icon עבור לתוכן העמוד