הנוער בוחר בערך כדרך

אור יהודה בחרה בערך הכבוד

הנוער בוחר בערך כדרך (הגדל)

מטרות

← הפיכת הקהילה מאוכלוסייה המחייבת "שירות" לאוכלוסייה מקדמת שותפויות.
← פיתוח תכנית חברתית-ערכית-מערכתית ברשות המקומית, בהלימה ליעדי מינהל חברה ונוער, משרד החינוך.
← פיתוח מודעות חברתית-קהילתית בקרב האוכלוסייה ומתן הזדמנות להעצמה אישית וקהילתית.
← העמקת החינוך לערכים בקרב תלמידי העיר.
← מיצוב הנוער כמוביל ביחסי גומלין בין הרשות המקומית לבין הקהילה.


פיתוח תכנית חברתית ערכית רשותית בהלימה ליעדי משרד החינוך

← חיזוק מרכיבי זהות ושייכות בקהילה ובחברה הישראלית
← הרחבת מעורבות חברתית והתנדבות בעיר
← חיזוק מנהיגות הנוער
← עידוד הפעילות במאבק באלימות ובשימוש באלכוהול
←  עידוד הגיוס לצה"ל ולשירות לאומי-אזרחי


דרכי פעולה
← בחירת ערך רשותי ע"י קהילת העיר - בתוך בתי הספר בעיר נערכו מעגלי שיח ובחירת ערך הכבוד כערך מוביל שיח, התנהגויות ואורח חיים.
← הקמת מינהלת רשותית וצוותי משימה המורכב מצוות עיר מורחב על מגוון אנשיו
← ניסוח מטרות ופיתוח תוכנית פעולה מערכתית
← גיבוש מדדי הצלחה
← פיתוח כלים להערכת ההישגים
← ביצוע תהליכי תיעוד, הערכה והפקת לקחים


על הפרק - ביצוע אופרטיבי
← הגדרת מסגרות עבודה: וועדות, צוותי משימה
← מינוי בעלי תפקידים: יו"ר, מנהל, רכז
← קביעת נוהלי דיווח
← קביעת מפגשים - מועד, משתתפים, תוכן
← הכנת תכנית עבודה שנתית לביצוע
← השתתפות בתהליכי הכשרה, בקרה ומשוב

 

negishut icon עבור לתוכן העמוד