דלג על בר עליון
בר עליון
דלג על בר ימין
בר ימין
דלג על Calendar
Calendar

לוח אירועים

לכל האירועים
דלג על Banners
Banners
רישום לצהרונים
רישום לגני הילדים
רישום לכיתה א'
דלג על Banners
Banners
הנחיות למניעת יתושים ונחשים
התנדבות
חוגים ופעילויות לכל המשפחה
הקתדרה העממית
דו"ח לתושב
היכל התרבות
הרפורמה במחלקת הגבייה
מחיר למשתכן
צהרוני my

מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור

 

מר רמי בן סעדון
מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור


בעל תואר B.A במנהל עסקים ובעל הסמכה לביקורת פנימית בינלאומית (CIA).

מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור, אחראי על עבודת הביקורת בעירייה ומתווה את דרכי והסדרי הביקורת.

בנוסף לתפקידו, מכהן כממונה על תלונות הציבור בעירייה, אשר מתפקידו לברר תלונות ציבור בעניין הנוגע למילוי תפקידי הרשות המקומית, מוסדותיה, עובדיה, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית וכן על גוף עירוני מבוקר.

       


 


  

כללי

מבקר העירייה פועל מכוח החוק, המגדיר את תפקידיו, היקף משרתו, מעמדו ונגישותו למסמכים ומאגרי מידע.

מבקר העירייה מגיש דוח ביקורת לפחות אחת לשנה, ובו סיכום פעולות הביקורת שנערכה, פירוט הליקויים שנמצאו, והמלצות למניעת הישנותם. בנוסף, מבקר העירייה רשאי להגיש דוח ביקורת בכל עת שייראה לו.

החוק מטיל על מבקר העירייה לבדוק מכלול נושאים בעבודת העירייה, ואלו הם: היעילות והחיסכון, טוהר המידות, החזקת הרכוש והכספים ודרכי ניהולם וקיום הוראות הדין. דיווחי המבקר והדיונים בדוחות הביקורת מתנהלים במסלול מוגדר.

עם תום הדיונים, מוצגים ממצאי דוח מבקר העירייה לעיני תושבי העיר, במסגרת זכותו של הציבור לדעת, כחלק מהפיקוח הציבורי המתקיים על עבודת העירייה.


 

 

תלונות הציבור

בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח - 2008, בעירייה מופעלת מערכת מסודרת לטיפול בתלונות התושבים.
החוק נועד במטרה לתת לציבור כתובת ברורה להפניית תלונות לטיב השירות או ליחס שהרשות המקומית מעניקה.
תושב אשר לא זכה לטיפול הולם בפנייתו לגורמי העירייה, רשאי לפנות למבקר העירייה, שהוא גם ממונה על תלונות הציבור.

 


 

 

יצירת קשר


ריטה בנימינוב 

מזכירת מבקר העירייה וממונה על תלונות הציבור

טל' 03-5388805

פקס' 15335388805
רח' לו סקלאר 1, אור יהודה 
 

טופס הגשת תלונה
לממונה על תלונת הציבור 

negishut icon עבור לתוכן העמוד