דלג על בר עליון
בר עליון

אודות

ראש העיר קובעת את מדיניות העירייה ואת סדר העדיפויות בתחומי הפעולה של העירייה. במסגרת זאת פועלת לשכת העירייה לסיוע לראש העיר בקידום הנושאים שעל סדר יומה:

← קיום קשר שוטף עם בכירים במשרדי הממשלה לצורך קידום ענייני העיר - אישור תקציבים, קידום הליכים בירוקראטיים שונים, השגת משאבים שווי כסף ועוד

← טיפול בפניות של גורמי חוץ - גופים ציבוריים, תורמים, אנשי מקצוע בתחומים שונים, עמותות העוסקות בתחומי העשייה של העירייה, אנשים פרטיים ועוד והעברתה להמשך טיפול במחלקה אחרת בעירייה, או בלשכת ראש העיר. (נושא פניות הציבור מטופל במוקד העירוני)

← ניהול יחסי החוץ של העירייה - תיאום וארגון ביקורים ואירועים שונים, קיום קשר עם גופים וקהילות בחו"ל, טיפול בפרסומים, ליוווי ניהול של אתר האינטרנט העירוני ועוד

← ריכוז ועדת ערר לארנונה.

← ניתוב הדואר היוצא והנכנס של העירייה על ידי מזכירות ראש העירייה.

negishut icon עבור לתוכן העמוד