דלג על בר עליון
בר עליון

ועדת ערר לענייני ארנונה


 


  

זה הרואה עצמו מקופח לאחר תשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי בתוך שלושים יום, מיום שנמסרה לו התשובה, לערער עליה לפני ועדת ערר לענייני ארנונה.

על החלטת ועדת ערר רשאים העורר ומנהל הארנונה לערער לפני בית משפט לעניינים מנהליים. הערעור יוגש תוך שלושים יום מיום מסירת ההחלטה של ועדת הערר.

את את הערר יש להגיש בארבעה עתקים למזכירות הועדה בלשכת ראש העיר בשעות העבודה
(ימים א'-ה' בשעות 8:00 – 16:00, טל' 03-5388106,128).

לתשומת לב - הגשת השגה אינה עילה לעיכוב תשלום או לדחייתו ו/או לתשלום חיוב שאינו שנוי במחלוקת. יש לשלם את הארנונה במועד שנקבע, על מנת להימנע מתשלום מיותר של ריבית והצמדה.

 

 

negishut icon עבור לתוכן העמוד