דלג על בר עליון
בר עליון

חוק חופש המידע

תושבים יקרים,

 

הזכות לקבל מידע על פעילותן של רשויות ציבוריות, הינה מאבני היסוד של חברה חופשית ומתוקנת.

חוק חופש המידע התשנ"ח 1998 הכיר בזכותו של האזרח לקבל מידע מרשות ציבורית.

עיריית אור יהודה חרתה על דגלה את התפיסה המשפטית, לפיה חבה רשות מקומית בשקיפות ובנגישותו של הפרט לרשות, ככלי להגברת האמון ובה ובהחלטותיה השלטוניות.

 

בכבוד רב,

נרקיס רובין, עו"ד
הממונה על חוק חופש המידע

 


 

דין וחשבון שנתי 2015

דין וחשבון שנתי 2014

דין וחשבון שנתי 2013

negishut icon עבור לתוכן העמוד