דלג על בר עליון
בר עליון

טופס בקשת תו חניה לבעל עסק

בעלי עסקים זכאים להנחה בדמי החניה לעובדי העסק שאינם תושבי העיר.
באתר זה ניתן להגיש את הבקשה לתווי חניה מוזלים לבית עסק, לסרוק ולהעביר את כל המסמכים הנדרשים כולל תצהיר החתום על ידי עורך דין.
קבלת התווים מותנה באישור הבקשה .
התווים המאושרים מהווים הרשאה לרכישת חניה חודשית מוזלת באפליקציות החניה פנגו וסלופארק.
ההנחה ניתנת לרכב נושא תו שהופעל עבורו פנגו/סלופארק באזור העסק בלבד.

יש צורך להוריד את הקובץ המצורף בקישור זה, למלא באופן יסודי ולסרוק כאשר הטופס מלא וחתום על ידי עורך דין.

יש צורך להוריד את הקובץ המצורף בקישור זה, למלא באופן יסודי ולסרוק כאשר הטופס מלא וחתום.

 

*
*
*
*
*
*
*
*
* טען קובץ
* טען קובץ
* טען קובץ
* טען קובץ
* טען קובץ
checked

  קריטריונים ותצהיר בעל עסק לבקשת תווי חניה
negishut icon עבור לתוכן העמוד