אגף תנופ"ה (שפ"ע ופיקוח)

מירה קהלני, מנהלת אגף תנופ"ה

שעות קבלת קהל: 
בתיאום מראש

כתובת: ההגנה 3 

טלפון לפניות ויצירת קשר: 
073-3388341

האגף אחראי לניקיון ותברואה, איכות הסביבה, אחזקה, גינון ואיסוף של מוצרי מחזור

תחומי אחריות 

  • תחזוקה שוטפת של חזות הרשות; ביצוע וייזום עבודות לשיפור פני העיר, שכונותיה ורחובותיה
  • תחזוקה שוטפת של הפארקים והגינות הציבוריות, ומערכות ההשקיה ברשות
  • פינוי פסולת ביתית, גזם וגרוטאות
  • מיקום מתקני מחזור ברחבי העיר, ופינויים
  • טיפול שוטף בתחומי הדברה בפארקים וגנים
  • אספקת שירותי וטרינריה