אורות

דבורי מלוב, מנהלת בית ספר

מנהלת בית ספר
רחוב הבנים 10
בית ספר יסודי ממלכתי דתי חב"ד א`-ו` בנות

בית ספר יסודי ממלכתי דתי חב"ד

א`-ו` בנות

כתובת : רחוב הבנים 10
טלפון לפניות ויצירת קשר: 
03-6343071

אתר בית הספר 

ערכים מובילים: אמונה, מצוינות, שליחות

אמונה- בית הספר מחנך לאהבת התורה והמצוות מתוך אמונה ושמחה

מצוינות- בית הספר מוביל כל תלמידה להצטיין ולמצות את יכולותיה, וראייה לכך הם הישגי בית הספר הגבוהים

שליחות- בית הספר מחנך את התלמידות לשליחות ומעורבות חברתית. הצוות החינוכי חדור ברוח שליחות ונתינה