אור חנה

לאה אשכנזי, מנהלת בית הספר

מנהלת בית הספר
רחוב הבנים 10
בית ספר על יסודי תורני ז`-י"ב בנות

בית ספר על יסודי תורני ז`-י"ב בנות

כתובת : רחוב הבנים 10
טלפון לפניות ויצירת קשר: 
03-6344260

אתר בית הספר

ערכים מובילים: דרך ארץ ויראת שמים, אני למען הזולת, צמיחה מתמדת

`אור חנה` מהווה בית לחינוך יהודי משמעותי, בו מחנכים לקיום תורה ומצוות מתוך שמחה ובחירה אמתית. בבית הספר תשתית ארגונית המאפשרת שיתוף פעולה בין כל באי הבית, השואפים למצוינות לימודית וערכית תוך הקפדה על שיח מכבד

תכניות חינוכיות פעילות בבית הספר

סולמות
כיתות י` | 15 תלמידות משתתפות | תכנית שנתית

 • מהות התכנית: חיזוק תלמידים במעבר בין 3 ל-4 יחידות באנגלית לכיתה י`
 • גוף מפעיל: משרד החינוך

Lets Talk
כיתות ז` | 27 תלמידות משתתפות | תכנית שנתית

 • מהות התכנית: קידום השפה הדבורה באנגלית לכיתה ז`
 • גוף מפעיל: משרד החינוך

Keep Talking
כיתות י` | 20 תלמידות משתתפות | תכנית שנתית

 • מהות התכנית: חיזוק השפה הדבורה באנגלית לכיתות י`
 • גוף מפעיל: משרד החינוך

מתמטיקה תחילה 
כיתות ט`-י` | 15 תלמידות משתתפות | תכנית שנתית

 • מהות התכנית: תגבור לימודי המתמטיקה לקראת 5 יחידות לימוד
 • גוף מפעיל: משרד החינוך

התיכון הווירטואלי 
כיתות י`-יא` | 7 תלמידות משתתפות | תכנית שנתית

 • מהות התכנית: הכנה ל-5 יחידות לימוד במתמטיקה
 • גוף מפעיל: מט"ח

תרפיה באמנות 
כיתות ז`-ט` | 11 תלמידות משתתפות | תכנית שנתית

 • מהות התכנית: קבוצות ו-4 טיפולים פרטניים - מענה רגשי בנושאים שונים
 • גוף מפעיל: בית הספר

מעגלי לומדות
כיתות ט`-י` | 38 תלמידות משתתפות | תכנית שנתית

 • מהות התכנית: העמקת הזהות הנשית- יהודית לאור מקורות החסידות
 • גוף מפעיל: מעיינותך