אפשרויות לתשלום מסי הארנונה 

תשלום מראש למשך השנה כולה

 • התשלום יערך עד ליום 31 בינואר של אותה שנה. תושב המשלם בתחילת השנה עבור כל שנת הכספים חוסך את תשלום הפרשי ההצמדה במשך השנה כולה, ונהנה מהנחה של 2%

תשלום תקופתי

 • שישה תשלומים דו חודשיים. המועד לתשלום דו חודשי הינו בכל חודש אי זוגי. החיוב התקופתי (דו חודשי) צמוד למדד על פי חוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), תש"ם-1980

תשלום באמצעות הוראת קבע

 • ההתחייבות לשלם באמצעות הוראת קבע אינה מבטלת את הזכות לערער על חיובים, אם נמצא צורך. הוראת הקבע תהיה תקפה גם בשנים הבאות, כל עוד היא לא תבוטל

אמצעי התשלום 

תשלום אונליין 

 • שירות אינטרנטי חינם - Paybills; פשוט וקל לתשלום חשבונות מקוון באמצעות כרטיס אשראי. התשלום בשירות התשלומים Paybills פשוט וקל, אינו כרוך בתשלום, אינו מחייב הרשמה כמנוי, מתאפשר ללא התקנת תוכנה ויכול להתבצע מכל מחשב ובכל עת

לביצוע תשלום לחצו כאן

תשלום באמצעות הוראת קבע

יש להדפיס את טופס הוראת הקבע ולמלא במקומות המסומנים בצהוב זוהר כדלקמן:

 • שם הבנק
 • שם הסניף ומספרו
 • כתובת הסניף
 • מספר חשבון בנק
 • מס` תעודת זהות (בחברה-מס` ח.פ)
 • שם בעל החשבון כרשום בבנק
 • מספר חשבון משלם ומס` נכס – כפי שרשום בטופס החיוב התקופתי השוטף האחרון
 • חתימת בעל החשבון כפי שהינו חותם בבנק

יש להחתים את סניף הבנק שלך על גבי החלק התחתון, ולהעבירו כשהוא חתום ע"י הבנק לאגף הכנסות בעירייה – במסירה אישית או בדואר. ביצוע התשלום התקופתי באמצעות הוראת הקבע, יופעל בתוך 60 יום ממועד מסירת אישור הבנק לידי מחלקת הגביה

טופס הוראת הקבע להורדה

תשלום במזומן או בכרטיס אשראי

 • בסניפי הבנקים השונים
 • בבנק הדואר בסניף אור יהודה או בכל הסניפים בארץ
 • אם בידך שובר - בטלפון 072-2755419
 • באגף הכנסות, רחוב לו סקלאר 1 , אור יהודה, טלפון - 072-2755419

טופס הוראת קבע בכרטיס אשראי להורדה

תשלום בהמחאות

 • במשרדי חברת הגבייה בעירייה
 • באגף הכנסות- רחוב לו סקלאר 1, אור יהודה