ביטחון מוסדות חינוך

פנחס לנג , קב"ט מוסדות חינוך

קב"ט מוסדות חינוך

היחידה לביטחון מוסדות חינוך אחראית על השמירה על ביטחון ובטיחות שוטפים במוסדות החינוך, הן בתוך כותלי המוסד והן מחוצה לו - בפעילות החוץ-בית ספרית, בקייטנות, במחנות ובאירועים שונים

תחומי אחריות

  • הקצאת מרכיבי ביטחון במוסד החינוכי
  • הפעלת מערך הדרכה והשתלמויות לעובדי ההוראה (מנהלים, גננות ומורים) בנושאי ביטחון, בטיחות והיערכות למצבי חירום
  • קיום תרגילים במהלך השנה על פי ההוראות בחוזר המנכ"ל ועל פי הנחיות נוספות המוכתבות על ידי הקב"ט המחוזי
  • ביצוע ביקורים וביקורות במוסדות החינוך בתחומים שבאחריות היחידה
  • היחידה אחראית לארגון, להכנה ולתרגול של המוסד החינוכי למצבי החירום השונים ולהתמודדות בעת אסון פתע רב נפגעים
  • היחידה אחראית לביטחון אירועים ופעילויות במסגרת מוסדות החינוך - פנים וחוץ
  • הכשרת צוותי החירום בבתי הספר
  • תדרוך והנחיה בנושאי ביטחון, שעת חירום ובטיחות. התדרוך ניתן לממלאי תפקידים שונים במערכת החינוך: מאבטחים, מורים, מנהלים, שרתים ועובדי תחזוקה, קב"טים, גננות ועוזרות
  • באחריות היחידה להכין תיק בטיחות לכל מוסד חינוכי