טפסים שיש לצרף:

  • צילום תעודת זהות כולל ספח של הורה 1
  • צילום תעודת זהות כולל ספח של הורה 2
  • צירוף תצהיר הורים גרושים/פרודים - להורדת הטופס לחצו כאן

שימו לב:

*במקרה של הורים פרודים, נדרש קודם להוריד ולמלא טופס תצהיר הורים גרושים/פרודים, ולצרפו בטופס זה.
*לקבלת אישור לימודי חוץ לשכבת א' יש לבצע רישום למוסדות העיר טרם מילוי טופס זה. ללא ביצוע פעולה זו הבקשה לא תוכל לקבל מענה. 

טלפון לבירורים:  073-3388298/299

מצב משפחתי של ממלא הטופס
מצב משפחתי של ממלא הטופס (חובה) שדה חובה