טפסים שיש לצרף:

  • צילום תעודת זהות כולל ספח של הורה 1
  • צילום תעודת זהות כולל ספח של הורה 2
  • צירוף תצהיר הורים גרושים/פרודים - להורדת הטופס לחצו כאן

שימו לב: במקרה של הורים פרודים, נדרש קודם להוריד ולמלא טופס תצהיר הורים גרושים/פרודים, ולצרפו בטופס זה.
 

טלפון לבירורים:  5388174/142 – 03

מצב משפחתי של ממלא הטופס * שדה חובה