מלגות לסטודנטים תושבי אור יהודה לשנת תשפ"ג

עיריית אור יהודה באמצעות מרכז קזז לצעירים מעודדת את ההשכלה הגבוהה ומעניקה לסטודנטים סיוע כספי ללימודים. כמו כן, אנו מייחסים חשיבות עליונה לערך הנתינה והתרומה לקהילה ועל כן העירייה מאפשרת לסטודנטים בעיר לתרום מזמנם למען הקהילה באור יהודה ובכך להגדיל את סכום המלגה.

סוגי המלגות:

1. מלגה של 10,000 ש"ח בשיתוף מפעל הפיס - הסטודנט יתרום לקהילה 150 שעות התנדבות עד יולי 2023. מי יכול להגיש מועמדות

* סטודנט לתואר ראשון או שני במוסד להשכלה גבוהה בארץ (אוניברסיטה או מכללה) המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה
* לימודי תעודת הוראה המוכרת על ידי המל"ג או לימודי הנדסאי
* לימודים בכיתות י"ג-י"ד בחינוך הטכנולוגי על יסודי בבתי ספר המאושרים על ידי משרד החינוך
* לימודים במכינה קדם אקדמית במסלול המוכר על ידי המל"ג
* סטודנטים הלומדים לקורסים מתוקצבים ומפוקחים על ידי האגף להכשרה מקצועית בזרוע משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים למעט סטודנטים אשר קיבלו מימון במסגרת תכנית "שוברים"
* סטודנטים הלומדים בבתי ספר על תיכוניים לאומנויות המתוקצבים על ידי משרד התרבות והספורט
* סטודנטים הלומדים הוראה בסמינרים המפוקחים על ידי משרד החינוך
* סטודנטים הלומדים בתכנית לימודים להסבת אקדמאים לתעודת רישוי ממשלתית כאחות מוסמכת בבתי הספר לסיעוד המוכרים על ידי משרד הבריאות
* הסטודנט לא מקבל מלגת שכר לימוד נוספת ממפעל הפיס

לאחר קיבלת אישור על המלגה, תהיה לכם אפשרות להגדיל את המלגה ב-1,000 ש"ח מטעם "עמותת איילים" על ידי השתתפות בפסטיבל ההתיישבות של איילים בדרום הארץ ב-19-21.10. פרטים נוספים יימסרו למקבלי המלגות.

2. מלגת עירייה על סך 500 ש"ל ללא שעות התנדבות. מי יכול להגיש מועמדות? סטודנט לתואר ראשון או שני במוסד להשכלה גבוהה בארץ (אוניברסיטה או מכללה) המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה

קריטריונים לקבלת המלגות:

1. הסטודנט אזרח ישראל או תושב קבע
2. תושב אור יהודה (על פי תעודת זהות בפועל) המתגורר בעיר לפחות 3 שנים. יש לצרף צילום ת"ז וספח
3. על המועמד ללמוד לפחות 12 שעות שבועיות (סטודנט באוניברסיטה הפתוחה צריך ללמוד לפחות 4 קורסים אקדמיים בשנה)
4. אישור לימודים ואישור גובה שכר לימוד לשנת תשפ"ג
5. אישור ניהול חשבון בנק של מגיש הבקשה


על מנת להירשם לקבלת מלגה, יש למלא את הטופס הממוחשב המופיע באתר העירייה ובדף הפייסבוק של מרכז קזז לצעירים בצירוף המסמכים הדרושים. כתובת האתר - www.oryehuda.muni.il
מועד אחרון להגשת בקשה למלגה: 29.9.22. ועדת חריגים תתכנס כדי לדון בבקשות חריגות. לשאלות ניתן לפנות למרכז קזז לצעירים - 073-3388600