בשלב זה לא ניתן להגיש בקשה לקבלת מלגה לשנת הלימודים תשפ"ג. הצפי הוא כי הליך הגשת הבקשות יחל באוגוסט 2022. יש לעקוב אחר הפרסומים

 

 

מלגות לסטודנטים לשנת תשפ"ב תושבי אור יהודה - ההרשמה נפתחת

עיריית אור יהודה באמצעות מרכז קזז לצעירים מעודדת את ההשכלה הגבוהה ומעניקה לסטודנטים סיוע כספי לתשלום הלימודים.

אנו מייחסים חשיבות עליונה לערך הנתינה והתרומה לקהילה ומאפשרים לסטודנטים בעיר לתרום ממרצם וזמנם למען הקהילה ובכך להגדיל את סכום המלגה עד לגובה של 10 אלף ש"ח.

קריטריונים לקבלת מלגה ופירוט סוגי המלגות מפורטים באתר עיריית אור יהודה תחת לשונית "חם בעיר"

מועד אחרון להגשת בקשה למלגה - 15.10.21. שימו לב כי לאחר תאריך זה לא יתקבלו בקשות למלגות!

הגשת הבקשה למלגה מתבצעת אך ורק באמצעות אתר האינטרנט.

לשאלות ניתן לפנות למזכירות מרכז קזז לצעירים, בר צאיג - 073-3388600 או במייל milgasys.oy@gmail.com

שנת לימודים מוצלחת!

בברכה,

ליאת שוחט, ראש העיר
ליאת מועלם, חברת המועצה וממונה על תחום הצעירים