נוהל בקשה להדבקת מודעות בלוחות המודעות העירוניים:

אדם שמבקש להדביק מודעות בלוחות המודעות העירוניים מתבקש לפנות אל מחלקת הדוברות בעיריית אור יהודה - 073-3388203 או במייל oren@or-ye.org.il עם צירוף המודעה המבוקשת לפרסום.

מצורף נוהל הבקשה להדבקת מודעות על פי חוק עזר לאור יהודה (מודעות ושלטים), תשי"ט-1959. קישור לקובץ בקשה להדבקת מודעה.pdf