בקשת העברה לשנה"ל תשפ"ד

לתושבי אור יהודה (לרבות העוברים לשכנות בית בפארק) אל: רשות החינוך המקומית מגיש הבקשה פרטי ההורה:

מבקש/ת בזה להעביר את:

שם המוסד וכתובתו
שם המוסד וכתובתו
האם הנכם עוברים לשכונת בית בפארק
האם הנכם עוברים לשכונת בית בפארק (חובה) שדה חובה