ברנקו וייס

אמיר סער, מנהל התיכון

מנהל התיכון
רחוב לו סקלאר 1
תיכון יצירתי לתקשורת

תיכון יצירתי לתקשורת

כתובת: רחוב לו סקלאר 1
טלפון לפניות ויצירת קשר: 
0775051467

אתר בית הספר

ערכים מובילים: כבוד, אחריות, העצמה

ההתנהלות, הלמידה, השיח והפעילות בביה"ס מתקיימים תוך כבוד לזולת, קבלת אחריות של התלמידים על המתרחש במישור האישי והקבוצתי תוך העצמת התלמידים, פיתוח תחושת המסוגלות וקידומם בתחומים השונים.