דלילה אשכנזי, מנהלת אגף החינוך

הורים ותלמידים יקרים,

עיצוב תמונת העתיד של אור יהודה בעידן של תמורות ושינויים מתבסס על ההנחה כי בפני המנהיגות העירונית עומדים שני אתגרים משלימים: לצד גיבוש מדיניות ברורה ותרגומה למטרות, יעדים, תכניות עבודה ומדדי הערכה ובקרה - מובילה המנהיגות העירונית תשתית ארגונית מערכתית המתבססת על "יכולות וערכי ליבה" החיוניים לשימור ההצלחה של מערכת החינוך בעיר.

אור יהודה יוצאת ל"תכנית אסטרטגית בחינוך בשנה"ל תשע"ט:  

"מערכת החינוך באור יהודה יוצאת לדרך עם תכנית אסטרטגית בחינוך המבוססת על חדשנות פורצת דרך, הכוללת מערכת פדגוגית ערכית המשלבת מעורבות פעילה, יזמות ומנהיגות של השותפים בה, תוך מתן מענה פרטני וייחודי לכלל התלמידים והעוסקים במלאכת החינוך".

מטרות מערכת החינוך העירונית באור יהודה: 
  • חדשנות פדגוגית: בשנה"ל תשע"ט נוביל יחד עם כלל השותפים תכנית חדשנית של יצירת מרחבי לימוד וסביבות למידה חדשניות (M21) שיאפשרו דרכי הוראה ולמידה פורצות דרך, זמן ומקום.
  • פיתוח ההון האנושי של מנהלים וצוותי חינוך בבתי הספר והגננות בגנים - מקצועיות ומצוינות: מערכת החינוך תמשיך להוביל במקצועיות ובמצוינות בתחומים רבים; העצמת מנהלים וגננות, פיתוח והעצמת סגלי החינוך בגילאי הגן עד י"ב, פיתוח קהילות לומדות מתוך אמונה שאקלים חינוכי מיטבי מספק מצע להתפתחות והעצמה אישית וקולקטיבית.
  • קידום מצוינות תוך מתן שוויון הזדמנויות לכלל הלומדים: אור יהודה התברכה באוכלוסייה רב גונית ורב מגזרית, ולאור הגידול הדמוגרפי שיחול בשנים הבאות, נפתחת בפני מובילי החינוך בעיר האפשרות ליזום ולקדם תכניות ייחודיות המותאמות לכלל התלמידים; קידום מצוינות בכל רצף הגילאים החל מגני ילדים, בתי ספר היסודיים, התיכוניים ועד יציאתם עם תעודת 12 שנות לימוד, תעודת בגרות חברתית ותעודת בגרות איכותית – שביחד פותחות בפניהם את שערי החיים העתידיים בצבא, באזרחות, בתעסוקה ובאקדמיה.
  • התמקדות ביחיד על פי כישוריו: אגף החינוך בעיר שם דגש על הטמעת תרבות ארגונית המייחדת תשומת לב ליחיד ורואה את התלמיד על מכלול צרכיו – הרגשיים, הלימודיים והחברתיים. בהתאם לכך, נוצרו בבתי הספר מבנים ארגוניים המאפשרים מתן מענים דיפרנציאליים תוך התמודדות עם צרכים מגוונים למצטיינים ולמתקשים כאחד. אנו מאמינים כי תלמיד שמקבל מענה לימודי על פי כישוריו ירגיש מחויב וכשיר יותר ויתרום לחברה בדרך קונסטרוקטיבית. כל תלמיד במערכת החינוך ילווה על ידי מבוגר משמעותי למיצוי חזקותיו וכישוריו תוך הקניית הידע הערכים ומיומנויות המאה ה-21, ויפתח מנהיגות אישית, תחושת מסוגלות ויצירתיות שתאפשר לו לחיות חיים של הצלחה אישית ותרומה לקהילה בעולם משתנה.
  • ביסוס ערך השייכות של התלמידים והבוגרים ל"זהות ולמקום" שהעיר טיפחה, השקיעה והעניקה. וככזה, נוביל תכניות בגנים ובבתי הספר שיבססו את ערך השייכות והזהות של התלמידים למורשת של העיר והמדינה. נשמח לראות בוגרים ואזרחים החוזרים לעיר, מעורבים, אכפתיים ובעלי שאר רוח של נתינה והתנדבות לעירם ולמדינתם.
  • עקרון ההתמדה והעלאת רמת המוחזקות של התלמידים הלומדים במוסדות החינוך בעיר, הוא גם אחד היעדים העיקריים שנוביל בשנים הבאות. מערכת החינוך באור יהודה פועלת ותפעל בראייה מערכתית עירונית רב שנתית על מנת לאפשר, לכלל הלומדים בעיר, מגוון רחב של תכניות ומקצועות בחירה אטרקטיביות ועדכניות בתחומי דעת שונים כדי לאפשר מיצוי יכולות והתמדתם של התלמידים ללמוד בעיר.
  • שיתופי פעולה בין כלל השותפים במערכת החינוך העירונית: הפורמאלית, הבלתי פורמאלית, מפקחי ונציגי משרד החינוך, ההורים, התלמידים והשותפים נוספים מהמגזר השלישי - הם נר לרגלינו וערך נשגב העומד כאבן הראשה למינוף תכניות לימודיות, ערכיות וחברתיות גם יחד, תוך שקיפות ושותפות.
  • שותפות הורים: אגף החינוך רואה בכם, ההורים, שותפים לדרך שתבטיח את החינוך הטוב ביותר לילדנו.

עשייתנו החינוכית במערכת החינוך בעיר מושתתת על רגישות לצרכי הפרט, מחויבות, למצוינות ולחדשנות, מקצועיות ושקיפות מבוססת בקרה, מדידה והערכה . כל צוות אגף החינוך עם כלל בעלי העניין בעיר, שותפים - ל`דרך של ערך`- ועומדים לרשותכם בכל עת.

שלכם,

דלילה אשכנזי

מנהלת אגף חינוך