דוחות מדידת רעש מטוסים מנתב"ג 2015

דוחות מדידת רעש מטוסים מנתב"ג 2012

 

דוחות מדידת רעש מטוסים מנתב"ג 2011

דוחות מדידת רעש מטוסים מנתב"ג 2010