הוסרו ההגבלות. ניתן לצאת מהבית למעט לערים אדומות ואיזורים מוגבלים.