הודעה בדבר כוונה להקצות מקרקעין ומבנה מקלט בעיר אור יהודה - עמותת שידורי יהדות איראן בישראל

הודעה בדבר הגשת בקשות לתמיכה בעמותות ספורט ומוזיאונים לשימור מורשת

הודעה מתקנת בדבר כוונה להקצות קרקעות או מבנים - רח' עין גדי

הודעה בדבר כוונה להקצות קרקע או מבנים - רח' ז'בוטינסקי 18

הודעה בדבר כוונה להקצות מקרקעין ובית כנסת בעיר אור יהודה

הודעה נוספת על הקצאת בית כנסת לבני העדה האתיופית

הודעה על הקצאת בית כנסת לבנות ובני העדה האתיופית באור יהודה

הודעה בדבר כוונה להקצות קרקע או מבנים (מגן דוד אדום)

הודעה בדבר כוונה להקצות קרקע או מבנים (רשת הגנים של אגודת ישראל, מכינת ארז)

הודעה בדבר כוונה להקצות מבנים או קרקעות (רשת הגנים של אגודת ישראל, מכינת ארז)

הודעה בדבר כוונה להקצות מבנים או קרקעות לצורכי מוסדות חינוך (רשת הגנים של אגודת ישראל, אורות חינוך-בית יעקב, לב בתיה שפרה, אור אבנר)

הודעה בדבר הגשת בקשות לתמיכה בעמותות ספורט ומוזיאונים לשימור מורשת

הודעה בדבר כוונה להקצות קרקעות או מבנים

הודעה בדבר כוונה להקצות קרקע ברחובות ירושלים 9 והבנים 10

הודעה בדבר הגשת בקשות לתמיכה בעמותות ספורט ומוזיאונים לשימור מורשת לשנת 2019

הודעה בדבר כוונה להקצות קרקע ברחוב יקותיאל אדם 19

הודעה פומבית בדבר הגשת בקשות לתמיכות בעמותות המפעילות מוזיאונים לשימור מורשת ולעמותות ספורט בתחום שיפוטה של עיריית אור יהודה לשנת 2018

הודעה בדבר כוונה להקצות קרקע ברחוב ירושלים 9

הודעה לגופים המבקשים הקצאת מקרקעין באור יהודה