הודעה בדבר כוונה להקצות מבנה בעיר אור יהודה לעמותת מוסדות שערי ציון בני ברק

הודעה בדבר כוונה להקצות מבנה בעיר אור יהודה - לעמותת "מרכז החינוך העצמאי לתלמוד תורה ובתי ספר"

הודעה בדבר כוונה להקצות מקלט עילי בעיר אור יהודה - לעמותת המכינה הקדם צבאית עז שלמה

הודעה בדבר כוונה להקצות מבנה באור יהודה - רשת מעיין החינוך התורני בא"י בני יוסף

הודעה בדבר כוונה להקצות מבנה באור יהודה - לעמותת "מרכז החינוך העצמאי לתלמוד תורה ובתי ספר"

הודעה בדבר כוונה להקצות 5 מבנים בעיר ומבני בתי כנסת

הודעה בדבר הארכת המועד להגשת בקשות להקצאת בתי כנסת

הודעה בדבר כוונה להקות מקרקעין בעיר אור יהודה - עמותת מכינת לביא

הודעה בדבר כוונה להקות מקרקעין בעיר אור יהודה - עמותת מ
שכן כנפי יונה

הודעה בדבר כוונה להקות מקרקעין בעיר אור יהודה - עמותת הגרעין התורני

הודעה בדבר כוונה להקות מקרקעין בעיר אור יהודה - עמותת לב בתיה שפרה

הודעה בדבר כוונה להקות מקרקעין בעיר אור יהודה - עמותת בית כנסת ומדרש מצלאוי באור יהודה

הודעה בדבר כוונה להקצות מבנה עירוני

הודעה בדבר הגשת בקשות לתמיכה בעמותות ספורט ומוזיאונים לשימור מורשת לשנת 2022 באור יהודה

הודעה בדבר כוונה להקצות מבנה בית כנסת לעמותת "בית כנסת ומדרש מצלאוי באור יהודה"

הודעה בדבר כוונה להקצות קרקע לעמותת לב בתיה שפרה

הודעה בדבר כוונה להקצות קרקע או מבנים - מבנה בבי"ס סעדיה גאון

הודעה בדבר כוונה להקצות קרקעות או מבנים - חדר ספח בבי"ס סעדיה גאון

הודעה בדבר כוונה להקצות מקרקעין ומבנה מקלט בעיר אור יהודה - עמותת שידורי יהדות איראן בישראל

הודעה בדבר הגשת בקשות לתמיכה בעמותות ספורט ומוזיאונים לשימור מורשת

הודעה מתקנת בדבר כוונה להקצות קרקעות או מבנים - רח' עין גדי

הודעה בדבר כוונה להקצות קרקע או מבנים - רח' ז'בוטינסקי 18

הודעה בדבר כוונה להקצות מקרקעין ובית כנסת בעיר אור יהודה

הודעה נוספת על הקצאת בית כנסת לבני העדה האתיופית

הודעה על הקצאת בית כנסת לבנות ובני העדה האתיופית באור יהודה

הודעה בדבר כוונה להקצות קרקע או מבנים (מגן דוד אדום)

הודעה בדבר כוונה להקצות קרקע או מבנים (רשת הגנים של אגודת ישראל, מכינת ארז)

הודעה בדבר כוונה להקצות מבנים או קרקעות (רשת הגנים של אגודת ישראל, מכינת ארז)

הודעה בדבר כוונה להקצות מבנים או קרקעות לצורכי מוסדות חינוך (רשת הגנים של אגודת ישראל, אורות חינוך-בית יעקב, לב בתיה שפרה, אור אבנר)

הודעה בדבר הגשת בקשות לתמיכה בעמותות ספורט ומוזיאונים לשימור מורשת

הודעה בדבר כוונה להקצות קרקעות או מבנים

הודעה בדבר כוונה להקצות קרקע ברחובות ירושלים 9 והבנים 10

הודעה בדבר הגשת בקשות לתמיכה בעמותות ספורט ומוזיאונים לשימור מורשת לשנת 2019

הודעה בדבר כוונה להקצות קרקע ברחוב יקותיאל אדם 19

הודעה פומבית בדבר הגשת בקשות לתמיכות בעמותות המפעילות מוזיאונים לשימור מורשת ולעמותות ספורט בתחום שיפוטה של עיריית אור יהודה לשנת 2018

הודעה בדבר כוונה להקצות קרקע ברחוב ירושלים 9

הודעה לגופים המבקשים הקצאת מקרקעין באור יהודה