בקשה לקבלת הנחה בתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים

ראה מידע נוסף

הודעה על החלפת מחזיק בנכס / פינוי מושכר

ראה מידע נוסף

 

החלטות ועדת ערר בארנונה

ראה מידע נוסף

קריטריונים להנחות ופטורים מארנונה

ראה מידע נוסף

 

בקשה לקבלת הנחה בתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים למחזיק שהוא נזקק

ראה מידע נוסף

בקשה לפטור מארנונה למוסד מתנדב

ראה מידע נוסף

 

בקשה לפטור מארנונה לנכס ריק

ראה מידע נוסף

ראה מידע נוסף