"הסכם גג" הוא הסכם שנערך בין מדינת ישראל, רשות מקרקעי ישראל, משרד האוצר ומשרד הבינוי והשיכון לבין רשויות מקומיות על מנת להגדיל במהרה את היצע הדירות. ההסכם מאפשר הקמת שכונות חדשות בנות אלפי יחידות דיור בתחום הרשויות המקומיות איתן נחתם ההסכם.
במסגרת ההסכם, מתחייבת המדינה בפני הרשות המקומית להעמיד קדם-מימון להקמה של מבני ציבור, מוסדות חינוך ותשתיות, וזאת עוד טרם שיווק הפרויקט. הרשות המקומית מצידה מתחייבת להעניק ליזמים היתר בנייה תוך 90 ימים. במסגרת ההסכם, נקבע לוח זמנים מוגדר לקידום הפרויקט.

הסכם גג - אור יהודה

הסכם הגג של אור יהודה נחתם ב-4 באפריל 2017 במעמד ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שר האוצר, משה כחלון, שר הבינוי והשיכון, יואב גלאנט, מנהל רשות מקרקעי ישראל, עדיאל שמרון, וראש עיריית אור יהודה, ליאת שוחט.

במסגרת ההסכם שנחתם, תשווק רשות מקרקעי ישראל 5,020 יחידות דיור חדשות בעיר. התכנית כוללת פיתוח שכונות חדשות, כמו שכונת פארק איילון אשר תכלול כ-1,870 יחידות דיור חדשות כבר במהלך השנה הקרובה. יתר התכניות הכלולות בהסכם הגג ישווקו במהלך השנים 2018 עד 2020, והן יכללו את שכונת "פרדס בחיסכון" שבה יוקמו כ-2,350 יחידות דיור חדשות ולצידן 64 אלף מ"ר של שטחי תעסוקה, ואת שכונת "פנקס על הפארק" שבה יוקמו 1,870 יחידות דיור חדשות ולצידן 800 אלף מ"ר לשטחי תעסוקה.

בנוסף לשכונות החדשות, כולל ההסכם גם עבודות פיתוח באזור התעסוקה הדרומי אשר יוקמו בו כ-20 אלף מ"ר של שטחי תעסוקה חדשים, וסביב העיר ייבנה מנגנון ניקוז אשר ימנע הצפות ושיטפונות. הנושא המהותי שמוביל את הסכם הגג באור יהודה הוא השקעה בשכונות הוותיקות בעיר במוסדות ציבור, מבני חינוך, כבישים, תשתיות ביוב וניקוז, הקמת פארקים חדשים ושדרוג הישנים וסלילת נתיבי אופניים ברחבי העיר.

העיקרון שמנחה את הסכמי הגג הוא העמדת קדם מימון על ידי הממשלה לפיתוח של תשתיות, מבני ציבור, מוסדות חינוך, מחלפי תחבורה, פארקים, ושטחי תעסוקה ומסחר. הסכמי גג מבטיחים ליזמים קבלת היתרים תוך 90 יום והם מקצרים באופן משמעותי את זמן הפיתוח של השכונות החדשות והקמתן. בנוסף, בהסכם גג נקבע לוח זמנים מדויק לביצוע וקידום של כל שלב בפרויקט.

בחתימה על הסכם גג, מקבלת הרשות אמצעים וגיבוי ממשלתי לצורך פיתוח והקמת שכונות עם אלפי יחידות דיור. המודל של הסכמי הגג נועד לתת מענה באופן מהיר יחסית לצורך ההולך וגובר בקרב הציבור והזוגות הצעירים לדיור באזור מרכז הארץ. הסכמים אלו רותמים מראש את משרדי הממשלה הרלוונטיים לשיווק זמין, ממוקד ואפקטיבי באזורי הביקוש, זאת בשיתוף הרשות מקומית עמה נחתם הסכם גג.

 

לפנייה למנהלת הסכם הגג - לחצו כאן