הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית פרסמה לאחרונה "חוזה מדף" לפינוי-בינוי, שהינו פורמט שיכול לשמש כבסיס להסכם מפורט בין בעלי דירות ליזם בפרויקט פינוי-בינוי.

חשיבותו של חוזה המדף הינה בכך שהוא מייצג נאמנה את האינטרסים של בעלי הדירות. היות והחוזה הוכן על ידי גופים ציבוריים, הוא אינו צפוי לכלול סעיפים שעשויים לפגוע בבעלי הדירות.

נוסח החוזה, כפי שפורסם באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, כולל גם הערות והסברים. אנו ממליצים לקרוא בעיון את החוזה והערותיו.

לשאלות נוספות ניתן לפנות למנהלת ההתחדשות העירונית בעיר

לחצו כאן לקישור לחוזה המדף