פרטי העסק

פרטי בעלים

אני, החתום מעלה, מצהיר בזאת כי העסק המצוין בפרטי הטופס אשר בבעלותי, נסגר ואינו פעיל

Browser not supported