הצהרת על קבלת תוכנית עסק

שם פרטי, שם משפחה

אני מאשר בזאת כי קיבלתי ממפקח רישוי עסקים את תוכנית / תוכניות של העסק שבבעלותי.

הסיבה למסירת התוכנית / תוכנית:
הסיבה למסירת התוכנית / תוכנית: (חובה) שדה חובה
Browser not supported