הרשמה לאירוע חנוכה לנשות עסקים - כשניסים פוגשים עסקים

שם פרטי, שם משפחה
תיאור קצר של העסק ותוכנו