פרטי המועד/ת

קורות חיים

ניסיון תעסוקתי (חובה) שדה חובה
מקום עבודהשנות העסקהתפקיד
שירות צבאי / לאומי (חובה) שדה חובה
תפקיד בשירותבין השנים
השכלה (חובה) שדה חובה
תיכוניתתואר ראשוןתואר שניקורסים / תעודת מקצועיות
יש לציין תחת כל כותרת את בנות הלימוד והמקצוע העיקרי
אנא ספר בקצרה על מקומות התנדבות בהם לקחת חלק ומה היה תפקידך בהתנדבות
תחומי עניין רלוונטיים לתעסוקה
תחומי עניין רלוונטיים לתעסוקה (חובה) שדה חובה