ועדת מכרזים

יוסי סוויד (יו"ר), ימית קרקוקלי, אברהם בורוכוב, ז`אנה כהן, יחיאל מושייב

ועדת כספים

עופר בוזי (יו"ר), אברהם בורוכוב, ליאת מועלם, הבטמו אייאיו, ליאור אגאי

ועדת מל"ח

ליאת שוחט (יו"ר), אברהם בורוכוב, ציון גזלה, מנכ"ל, קב"ט, ראשי מחלקות, רמ"ט מל"ח מחוזי, מפקד יקל"ר, מפקד משטרה, מפקד כבאות, מנהל מד"א, ראש ענף פס"ח מחוזי

ועדת ביטחון

שלמה זלמן סיונוב (יו"ר), ליאת שוחט, משה יקותיאלוב, שי סימן-טוב, אבי זילכה

ועדה לענייני ביקורת

עוזי אהרון (יו"ר), עופר בוזי, שלמה זלמן סיונוב

ועדת הנחות בארנונה

ציון גזלה (יו"ר), יחיאל מושייב, ניסים ארביב, גזבר, מחלקת גבייה, אגף רווחה, יועמ"ש

ועדה לקליטת עליה

הבטמו אייאיו (יו"ר), ז`אנה כהן, יחיאל מושייב, סואלוב אבג`ה, וונדם אבג`ה, גבי נתנוב

ועדת מכרזים לעובדים בכירים

ליאת שוחט (יו"ר), עופר בוזי, ניסים ארביב, מנכ"ל, נציג השר

ועדת שמות למקומות ציבוריים

ז`אנה כהן (יו"ר), ימית קרקוקלי, ניסים ארביב, חזקייב בר יוחאי, תמי נקר, איתי עגיב

ועדת חינוך

ליאת שוחט (יו"ר), ליאת מועלם, ז`אנה כהן, הבטמו אייאיו, ניסים ארביב

ועדת רווחה ושירותים ציבוריים

אברהם בורוכוב (יו"ר), הבטמו אייאיו, ציון גזלה, יחיאל מושייב, שאול סאלם, אבי סופר

ועדה לקידום ופיתוח השכונות הוותיקות

אלירן אליה (יו"ר), יוסי סוויד, הבטמו אייאיו, ימית קרקוקלי, ז`אנה כהן, יחיאל מושייב, ציון גזלה, עוזי אהרון

ועדה למעמד הילד

ליאת מועלם (יו"ר), הבטמו אייאיו, ז`אנה כהן, ימית קרקוקלי, ניסים ארביב, מנהלת אגף החינוך, מנהלת אגף הרווחה, מנהל בי"ס, נציג ארגון המורים העל יסודיים, נציג הסתדרות המורים, יו"ר מועצת התלמידים, יו"ר ועד ההורים, מפקד המשטרה, נציג תנועות הנוער, נציג ארגון התנדבותי

ועדת איכות הסביבה

יוסי סוויד (יו"ר), אברהם בורוכוב, ציון גזלה, ניסים ארביב, מאיה שקרוב, אריה אליהו, עובד בכיר לאיכ"ס, נציג השר

ועדה לבטיחות בדרכים

ליאת שוחט (יו"ר), ציון גזלה, שלמה זלמן סויונוב, רועי גרובס, סוניה סעדה, מירה קהלני, בר כהן

ועדת מאבק בנגע הסמים

יוסי סוויד (יו"ר), ציון גזלה, יחיאל מושייב, מנהלת אגף הרווחה, מנהלת החינוך, מנהל יסודי, נציג הרשות למלחמה בסמים, יהודה יוחננוב, רפאל חיון

ועדה למיגור האלימות

שלמה זלמן סיונוב (יו"ר), ימית קרקוקלי, עוזי אהרון, מנהלת אגף הרווחה, מנהלת אגף החינוך, מנהל יסודי, נציג הרשות למלחמה בסמים

ועדת הנצחה

אברהם בורוכוב (יו"ר), שלמה זלמן סיונוב, יחיאל מושייב, שלומי פז, איסחקוב שמחה, דוד אמינוב

ועדת ערר לארנונה

עו"ד איילת עטר (יו"ר), אלי שופן, צביקה צימבר

ועדת רכש ובלאי

מנכ"ל (יו"ר), גזבר, יועמ"ש, מנהל הרכש

ועדת תמיכות

מנכ"ל (יו"ר), גזבר, יועמ"ש

ועדה משנה מקומית לתכנון ובנייה

עופר בוזי (יו"ר), ימית קרקוקלי, אברהם בורוכוב, יוסי סוויד, יחיאל מושייב, ניסים ארביב, ועדה מחוזית, מהנדס העירייה, מהנדס מועצת אזור, יועמ"ש הוועדה, יועמ"ש מועצת אזור, מנהל רישוי הבנייה, נציג משרד הבריאות, נציג משטרת ישראל, נציג משה"ש, נציג שירותי כבאות והצלה בני ברק, נציג ממ"י, נציג הג"א 

ועדת תחבורה ותנועה

ימית קרקוקלי (יו"ר), אברהם בורוכוב, ניסים ארביב, סבח יוסף, מקס אילוז

ועדת הקצאות

מנכ"ל (יו"ר), יועמ"ש, גזבר, אדריכל, מנהל נכסים

ועדת התקשרויות

מנכ"ל (יו"ר), יועמ"ש, גזבר

ועדה למכרזי משכ"ל

מנכ"ל (יו"ר), יועמ"ש, גזבר

דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח אור יהודה

ליאת שוחט (יו"ר), עופר בוזי, יחיאל מושייב, ליאור אגאי, גיל גבריאל, גיל ממון, ליאת בן אבו, אורן קורנפלד, רחל קורן, אורן ג'רבי, אופירה בן ארי, שרונה חבסוב