החלוקה המגדרית של בכירי הרשות המקומית (מדרג מנהל/ת מחלקה ומעלה) היא - 9 גברים, 9 נשים