פירוט תפקיד סה"כ

שכר ברוטו

עלויות מעביד

עלות כוללת 

מנהל כספים (גזבר) 438,687.81 155,981.26 594,669.07
מנהל כללי (מנכ"ל) 410,424.00 161,742.95 572,166.95
יועץ משפטי 387,387.07 151,214.56 538,601.63
מבקר פנימי 350,004.20 137,645.82 487,650.02
מנהל מחלקת רווחה 350,004.20 88,477.53 471,648.98