חינוך מיוחד

שלומי אוחנה, מנהל היחידה

מנהל היחידה

שעות קבלת קהל פרונטליות: 

ימים ב`, ה` 8:30 - 12:30

ימי ג` 16:00 - 18:00

שעות קבלת קהל טלפוניות:

ימי א`, ג`, ה`, שעות 8:00 - 12:00

כתובת: שדרות אליהו סעדון 120, קומה 1

אורלי שצ'ופק, מזכירת היחידה - טלפון 073-3388305, לשליחת מייל לחצו כאן

 

היחידה מספקת מענה מיטבי לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, תוך איגום כלל המשאבים בעיר

גורמים העוסקים בטיפול בפרט 

צוותי בתי הספר והגנים, השירות הפסיכולוגי, היחידה לביקור סדיר, היחידה לקידום נוער, הרווחה החינוכית, מרכז התמיכה היישובי (מתי"א), אגף הרווחה בעיר, מפקחים וצוותי משרד החינוך הפועלים בתחום

פורומים מקצועיים למתן מענה לצרכי התלמידים

 • היוועצויות בגנים: נועדו לחשיבה ולמציאת מענה הולם לילדים בעלי צרכים מיוחדים בגן הילדים. בפורום משתתפים: מנהלת מח` הגנים, הגננת, נציגת המתי"א, פסיכולוג הגן, גורמי טיפול על פי הצורך הורים בהתאם לצורך
 • וועדות היוועצות בית ספריות: בתי הספר מזמנים וועדות היוועצות לצורך דיון במתן מענה הולם לתלמידים בעלי צרכים וקשיים בתחומים הלימודיים, החברתיים והרגשיים/ התנהגותיים. בהיוועצויות, משתתפים הגורמים המקצועיים מבית הספר, צוותים מאגף החינוך, מפקחי משרד החינוך והורי התלמיד
 • וועדות שילוב: וועדת השילוב המוסדית (בחינוך הרגיל) דנה בזכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים להיכלל בתכנית השילוב. התמיכה תינתן על-ידי צוות החינוך המיוחד המתמחה בטיפול בתלמידים בעלי לקויות שונות, בהלימה לצורכי התלמיד ובהתחשב במשאבים הזמינים באותה מסגרת חינוכית (שעות ההוראה, כוח-האדם והתנאים הפיזיים)
 • וועדות השמה: נועדו לתת מענה באמצעות זכאות למסגרות של חינוך מיוחד לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים. וועדות ההשמה הינן וועדות הפועלות מתוקף חוק החינוך המיוחד ולפיכך מוגדרות כוועדות סטטוטוריות. ניתן לערער בכתב, על החלטת וועדת השמה בתוך 21 ימים מעת קבלת ההחלטה, בפני מנהלת המחוז של משרד החינוך
 • וועדות שיבוץ: וועדות השיבוץ משותפות לרשות ולפיקוח של משרד החינוך. תפקידן לאתר את המוסדות החינוכיים המתאימים לתלמיד בהתאם להחלטת וועדת ההשמה ולהנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנושא 
 • פורומים ופעילויות בתחום הטיפול בפרט: על מנת לקדם את הטיפול בתחום הטיפול בפרט ולשפר את איכות השירות הניתן לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים, פועלים ברשות פורומים ומתקיימות הפעילויות הבאות:
 1. פורום לטיפול בפרט של אגף החינוך
 2. וועדת שילוב עירונית
 3. פורום משותף חינוך- רווחה 
 4. ישיבות מעקב בשיתוף בתי הספר
 5. ביקורים בבתי הספר ובכיתות החינוך המיוחד של צוותים משותפים של אגף החינוך ומשרד החינוך

חוזר מנכ"ל משרד החינוך בנוגע לוועדות שילוב וועדות השמה תשע"ב